Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
21.06.2017 16:51:46 OB OLT Trade subject to notification - treasury shares UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
21.06.2017 16:51:45 OB OLT Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer UTSTEDERS MELDEPLIKT V...    
20.06.2017 16:28:29 OB OLT OLT - melding av aksjekjøp MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
20.06.2017 15:34:41 OB OLT OLT - melding av aksjekjøp MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
20.06.2017 14:11:30 OB OLT OLT - melding av aksjekjøp MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
29.05.2017 16:58:07 OB OLT Meldepliktig handel MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
24.01.2017 13:20:56 OB OLT MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
24.01.2017 13:20:56 OB OLT MELDEPLIKTIG HANDEL MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
23.12.2016 08:56:03 OB OLT MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
23.12.2016 08:56:03 OB OLT MELDEPLIKTIG HANDEL MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
30.09.2016 16:02:50 OB OLT MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
30.09.2016 16:02:50 OB OLT MELDEPLIKTIG HANDEL MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    

Les om ansvar og rettigheter.