Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
28.04.2016 06:58:54 OB NHY Norsk Hydro: Sale of shares to employees MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
28.04.2016 06:58:54 OB NHY Norsk Hydro: Salg av aksjer til ansatte MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
01.04.2016 07:00:04 OB NHY Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    
01.04.2016 07:00:04 OB NHY Norsk Hydro: Primary insiders purchase shares under Long Term Incentive program and shares to employees MELDEPLIKTIG HANDEL FO...    

Les om ansvar og rettigheter.