Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
02.05.2017 15:05:09 OB NHY Norsk Hydro : Salg av aksjer til ansatte MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
02.05.2017 15:05:09 OB NHY Norsk Hydro : Sale of shares to employees MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
03.04.2017 12:32:42 OB NHY Norsk Hydro: Primary insiders purchase shares under Long Term Incentive program and shares to employees MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
03.04.2017 12:32:42 OB NHY Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  

Les om ansvar og rettigheter.