Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
22.12.2016 08:00:56 OB NHY Norsk Hydro: Pedro José Rodrigues to leave Hydro Board of Directors ANDRE MELDINGER    
22.12.2016 08:00:56 OB NHY Norsk Hydro: Pedro José Rodrigues fratrer styret i Hydro ANDRE MELDINGER    
25.10.2016 07:00:47 OB NHY Norsk Hydro: Tredje kvartal 2016: Høyere aluminiumpriser mer enn utliknet av valuta- og sesongeffekter     FINANSIELL RAPPORTERING    
25.10.2016 07:00:47 OB NHY Norsk Hydro : Third quarter 2016: Higher aluminium prices, more than offset by currency and seasonality     FINANSIELL RAPPORTERING    
18.10.2016 07:01:45 OB NHY Norsk Hydro: Endringer i Hydros konsernledelse ANDRE MELDINGER    
18.10.2016 07:01:45 OB NHY Norsk Hydro: Change in Hydro's Corporate Management Board ANDRE MELDINGER    
21.07.2016 07:01:26 OB NHY Norsk Hydro: Second quarter 2016: Results up on higher prices and sales, offset by currency     FINANSIELL RAPPORTERING    
21.07.2016 07:01:26 OB NHY Norsk Hydro: Andre kvartal 2016: Bedre resultat grunnet høyere priser og salg, utliknet av valutaeffekter     FINANSIELL RAPPORTERING    
15.07.2016 07:00:34 OB NHY Norsk Hydro: Sapa (joint venture) - Announcement of results for the second quarter 2016 FINANSIELL RAPPORTERING    
15.07.2016 07:00:34 OB NHY Norsk Hydro: Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2016 FINANSIELL RAPPORTERING    
26.05.2016 11:41:17 OB NHY Norsk Hydro: New deputy chair of the board and two new board members in Hydro ANDRE MELDINGER    
26.05.2016 11:41:17 OB NHY Norsk Hydro: Ny nestleder i styret og to nye styremedlemmer i Hydro ANDRE MELDINGER    
19.05.2016 08:30:46 OB NHY Norsk Hydro: Stian Hasle new head of Investor Relations in Hydro ANDRE MELDINGER    
19.05.2016 08:30:45 OB NHY Norsk Hydro: Stian Hasle ny leder av Investor Relations i Hydro ANDRE MELDINGER    
10.05.2016 13:32:13 OB NHY Norsk Hydro: Hydro and Vale end negotiations for 40 % interest in MRN ANDRE MELDINGER    
10.05.2016 13:32:13 OB NHY Norsk Hydro: Hydro og Vale avslutter forhandlinger om 40% andel i MRN ANDRE MELDINGER    
03.05.2016 07:01:37 OB NHY Norsk Hydro : Ex dividend NOK 1.00 today EKS.DATO    
03.05.2016 07:01:37 OB NHY Norsk Hydro : Ex utbytte kr. 1,00 i dag EKS.DATO    
02.05.2016 16:32:48 OB NHY Norsk Hydro: Annual General Meeting approves dividend of NOK 1.00 per share   GENERALFORSAMLINGSINFO    
02.05.2016 16:32:48 OB NHY Norsk Hydro: Generalforsamlingen vedtar utbytte på 1,00 kroner per aksje   GENERALFORSAMLINGSINFO    
28.04.2016 06:58:54 OB NHY Norsk Hydro: Sale of shares to employees MELDEPLIKTIG HANDEL    
28.04.2016 06:58:54 OB NHY Norsk Hydro: Salg av aksjer til ansatte MELDEPLIKTIG HANDEL    
27.04.2016 06:59:04 OB NHY Norsk Hydro: First quarter 2016: Higher downstream results offset by lower prices     ANDRE MELDINGER    
27.04.2016 06:59:04 OB NHY Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser     ANDRE MELDINGER    
14.04.2016 18:10:17 OB NHY Norsk Hydro: Tax Appeal Board rules in favor of Norsk Hydro ANDRE MELDINGER    

Les om ansvar og rettigheter.