Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
21.09.2017 08:10:36 OB EKO Disclosure of large shareholding FLAGGING    
04.09.2017 12:36:23 OB EKO Registered capital increase KAPITAL- OG STEMMERETT...    
04.09.2017 12:36:23 OB EKO Kapitalforhøyelse registrert KAPITAL- OG STEMMERETT...    
21.08.2017 08:12:59 OB EKO Allocation of shares to primary insiders MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
21.08.2017 08:12:59 OB EKO Tildeling av aksjer til primærinnsidere MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
20.08.2017 22:44:30 OB EKO Resolutions to increase the share capital KAPITAL- OG STEMMERETT...    
20.08.2017 22:44:30 OB EKO Vedtak om kapitalforhøyelser KAPITAL- OG STEMMERETT...    
15.08.2017 20:56:23 OB EKO Mandatory notification of trade by primary insiders - share purchase program MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
15.08.2017 20:56:23 OB EKO Meldepliktig handel av primærinnsidere - aksjekjøpsprogram MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
14.08.2017 14:00:28 OB EKO Mandatory notification of trade by primary insider MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
14.08.2017 14:00:28 OB EKO Meldepliktig handel av primærinnsider MELDEPLIKTIG HANDEL FO...  
14.07.2017 07:00:17 OB EKO Ekornes' second quarter 2017 results     HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
14.07.2017 07:00:02 OB EKO Ekornes' resultat for andre kvartal 2017     HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
06.07.2017 12:43:03 OB EKO Invitation to presentation of Ekornes' second quarter 2017 results HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
06.07.2017 12:43:03 OB EKO Invitasjon til presentasjon av Ekornes' resultat for andre kvartal 2017 HALVÅRSRAPPORTER OG RE...    
21.06.2017 16:09:12 OB EKO Share purchase and LTI-program to be implemented ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
21.06.2017 16:09:12 OB EKO Aksjekjøps- og LTI-program vedtatt iverksatt ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
09.06.2017 07:00:02 OB EKO Capital markets update: Ekornes poised for the next step   ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
09.06.2017 07:00:00 OB EKO Kapitalmarkedsoppdatering: Ekornes er klar for neste steg   ANNEN INFORMASJONSPLIK...    
07.06.2017 10:00:00 OB EKO REMINDER - EKORNES' CAPITAL MARKETS UPDATE 9 JUNE 2017 IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
07.06.2017 10:00:00 OB EKO REMINDER - EKORNES' KAPITALMARKEDSOPPDATERING 9. JUNI 2017 IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
16.05.2017 14:00:02 OB EKO INVITATION TO EKORNES' CAPITAL MARKETS UPDATE IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
16.05.2017 14:00:02 OB EKO INVITASJON TIL EKORNES' KAPITALMARKEDSOPPDATERING IKKE-INFORMASJONSPLIKT...
04.05.2017 08:31:02 OB EKO Ex dividend NOK 25.00 today EKS.DATO  
04.05.2017 08:31:01 OB EKO Eks utbytte NOK 25,00 i dag EKS.DATO  

Les om ansvar og rettigheter.