Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type
02.12.2016 08:02:13 OB EKO Trade subject to notification - treasury shares MELDEPLIKTIG HANDEL    
02.12.2016 08:02:13 OB EKO Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer MELDEPLIKTIG HANDEL    
01.12.2016 08:00:00 OB EKO Trade subject to notification - treasury shares MELDEPLIKTIG HANDEL    
01.12.2016 08:00:00 OB EKO Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer MELDEPLIKTIG HANDEL    
30.11.2016 08:13:22 OB EKO Trade subject to notification - treasury shares MELDEPLIKTIG HANDEL    
30.11.2016 08:13:21 OB EKO Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer MELDEPLIKTIG HANDEL    
29.11.2016 08:12:38 OB EKO Trade subject to notification - treasury shares MELDEPLIKTIG HANDEL    
29.11.2016 08:12:38 OB EKO Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer MELDEPLIKTIG HANDEL    
28.11.2016 08:00:00 OB EKO Ekornes initiates share buyback program ANDRE MELDINGER    
28.11.2016 08:00:00 OB EKO Ekornes iverksetter tilbakekjøpsprogram for egne aksjer ANDRE MELDINGER    
07.11.2016 07:00:04 OB EKO Ekornes third quarter 2016 results     FINANSIELL RAPPORTERING    
07.11.2016 07:00:02 OB EKO Ekornes' resultat for tredje kvartal 2016     FINANSIELL RAPPORTERING    
01.11.2016 09:00:00 OB EKO Invitation to presentation of Ekornes' third quarter 2016 results FINANSIELL RAPPORTERING    
01.11.2016 09:00:00 OB EKO Invitasjon til presentasjon av Ekornes' resultat for tredje kvartal 2016 FINANSIELL RAPPORTERING    
19.10.2016 08:57:02 OB EKO EKORNES REDUCES OVERHEAD COSTS TO STRENGTHEN COMPETITIVENESS ANDRE MELDINGER    
19.10.2016 08:57:01 OB EKO EKORNES REDUSERER INDIREKTE KOSTNADER FOR Å STYRKE KONKURRANSEEVNEN ANDRE MELDINGER    
06.09.2016 11:30:01 OB EKO Ekornes - Capacity adjustments in the second half of 2016 ANDRE MELDINGER    
06.09.2016 11:30:01 OB EKO Ekornes - Kapasitetsjusteringer i andre halvår 2016 ANDRE MELDINGER    
03.08.2016 10:03:41 OB EKO Disclosure of Shareholding FLAGGING    
22.07.2016 12:50:39 OB EKO Meldepliktig handel i Ekornes ASA MELDEPLIKTIG HANDEL    
22.07.2016 10:57:58 OB EKO Innsidehandel MELDEPLIKTIG HANDEL    
15.07.2016 07:00:01 OB EKO Ekornes second quarter 2016 results   FINANSIELL RAPPORTERING    
15.07.2016 07:00:00 OB EKO Ekornes' resultat for andre kvartal 2016   FINANSIELL RAPPORTERING    
08.07.2016 14:33:29 OB EKO Announcement of Ekornes ASA first half results 2016 FINANSIELL RAPPORTERING    
08.07.2016 14:33:29 OB EKO Offentliggjøring av Ekornes ASA 1. halvårsrapport 2016 FINANSIELL RAPPORTERING    

Les om ansvar og rettigheter.