Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446460
Dato/tid 14.03.2018 12:28
Utsteder Norwegian Air Shuttle ASA
UtstederID NAS
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - NAS09 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.03.2018
Tekst
Lånets navn / Issue name: Norwegian Air Shuttle ASA 17/20 FRN
Ticker:NAS09
Instrument ID:1303909
ISIN: NO0010809940
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 250 mill, lukket lån / limited issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 21.11.2017
Forfallsdato / Maturity date: 21.11.2020
Kupongrente / Coupon rate: 4,89 % p.a. (3M NIBOR + 3,95 %)
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial
Tilretteleggere / Managers:  Arctic Securities AS
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: 
[http://www.oslobors.no] 
[http://www.norwegian.com] 

Les om ansvar og rettigheter.