Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446458
Dato/tid 14.03.2018 12:19
Utsteder Tine SA
UtstederID TINE
Instrument
Marked ABM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Ny langsiktig låneavtale - Nordic Investment Bank
Tekst
TINE har inngått en låneavtale med Nordic Investment Bank («NIB») om et lån på NOK 400 mill. Lånet har en varighet på 12 år, og er gitt i tilknytning til oppførelse av nytt meieri på Espehaugen, Bergen.

Det nye anlegget skal erstatte det eksisterende anlegget på Minde, Bergen. I tillegg til økt kostnadseffektivitet forventes det at det nye anlegget vil bidra med positive miljøgevinster ved bruk av ny teknologi og energieffektive løsninger. Det er på dette grunnlaget at lånet er innvilget av NIB.

For mer informasjon vises det til pressemelding på følgende side;
https://www.nib.int/news_publications/2276/nib_finances_construction_of_a_new_dairy_in_bergen_norway

Les om ansvar og rettigheter.