Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446453
Dato/tid 14.03.2018 12:09
Utsteder Finnmark fylkeskommune
UtstederID FFKM
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Finnmark fylkeskommune - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån
Tekst
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010819428.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Les om ansvar og rettigheter.