Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446449
Dato/tid 14.03.2018 11:05
Utsteder Helgeland Sparebank
UtstederID HELG
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Nytt obligasjonslån med fortrinnsrett
Tekst
Helgeland Boligkreditt AS har i dag åpnet et nytt obligasjonslån med fortrinnsrett:

Låneramme: MNOK 500
1.transje: MNOK 300
Kupong: 3 mnd. Nibor + 40bps.
Innbetaling: 20.mars 2018
Forfall: 20.juni 2023
Tilrettelegger: SpareBank 1 Markets

Lånet vil bli søkt tatt opp til notering ved Nordic ABM

Kontaktperson:
Tore Stamnes
Finanssjef
Telefon 415 08660


  

Les om ansvar og rettigheter.