Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446447
Dato/tid 14.03.2018 10:51
Utsteder Norwegian Air Shuttle ASA
UtstederID NAS
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - NAS08 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.03.2018
Tekst
Lånets navn / Issue name: Norwegian Air Shuttle ASA 17/20 FRN SEK
Ticker:NAS08
Instrument ID:1303908
ISIN: NO0010783459
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: SEK
Lånebeløp / Issued amount: 1 000 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 07.02.2017
Forfallsdato / Maturity date: 07.08.2020
Kupongrente / Coupon rate: 5 % p.a. (3M STIBOR + 5 %)
Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues
Tilretteleggere / Managers:  DNB Bank ASA, DNB Markets; Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslo Branch; Arctic Securities AS
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: 
[http://www.oslobors.no] 
[http://www.norwegian.com] 

Les om ansvar og rettigheter.