Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446446
Dato/tid 14.03.2018 10:05
Utsteder Surnadal Sparebank
UtstederID SUSB
Instrument
Marked ABM
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Stor overtegning i fortrinnsrettsemisjonen i Surnadal Sparebank
Tekst
Det vises til tidligere meldinger vedrørende garantert fortrinnsrettsemisjon i Surnadal Sparebank med brutto emisjonsproveny mellom NOK 52,5 - 78,75 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 979 055 av totalt 750 000 tilbudte egenkapitalbevis og Fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 30,5 prosent. Det vil utstedes 750 000 egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen, hvert pålydende NOK 100, og vedtektsfestet eierandelskapital i Surnadal Sparebank forhøyes dermed med NOK 75 000 000.

Styret i Surnadal Sparebank vedtok i dag, 14. mars 2018, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Fortrinnsrettsemisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 10. januar 2018 og prospektet datert 19. februar 2018. 

Det vil i dag, 14. mars 2018, gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 16. mars 2018. 

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje omkring 23. mars 2018 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Surnadal Sparebank har søkt om opptak av bankens egenkapitalbevis til handel på Merkur Market. Første handelsdag forventes å være 6. april 2018.

Surnadal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner: 
Adm. banksjef Allan Troelsen, tlf.: 950 31 799 og e-post allan.troelsen@bank.no

Om Surnadal Sparebank:
Surnadal Sparebank ble etablert i 1842 og er en lokal sparebank med regionalt perspektiv. Banken har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre og avdelingskontorer i Kristiansund og Trondheim. Banken har en forretningskapital på kr 6,8 milliarder kroner, mer enn 40 ansatte og over 15.000 kunder.  

Surnadal Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og er en av 69 lokalbanker i Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av Norges største bankgrupperinger med en million kunder. Eika Gruppens samlede leveranser sikrer bankens konkurransedyktighet slik at vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon. 

Les om ansvar og rettigheter.