Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446445
Dato/tid 14.03.2018 10:00
Utsteder B2Holding ASA
UtstederID B2H
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Flaggemelding B2Holding ASA
Tekst
Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag 14.03.2018 fått tildelt i 1.453.283 aksjer i emisjon av 36.912.000 nye utstedte aksjer i B2Holding ASA (B2H NO)

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter dette 4.91% av totalt antall utstedte aksjer (406.432.598) i B2Holding ASA (B2H NO)

Les om ansvar og rettigheter.