Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446444
Dato/tid 14.03.2018 09:07
Utsteder Storebrand Livsforsikring AS
UtstederID STORL
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS - ROADSHOW OG MANDATANNONSERING
Tekst
Storebrand Livsforsikring AS, med BBB+ (positiv) kredittrating fra S&P, har
engasjert Danske Bank og Nordea for å arrangere møter med kredittinvestorer i
det nordiske obligasjonsmarkedet. Avhengig av de rådende markedsforholdene, og i
etterkant av møtene, vil et eller flere NOK og/eller SEK denominerte ansvarlig
lån bli utstedt. Evt. obligasjonslån vil ha 30 års løpetid og målsetning om 7 år
til første call og er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe
2 under solvens II regelverket. Formålet med den mulige utstedelsen vil være
generelle selskapsformål.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product
governance) is eligible counterparties and professional clients only (all
distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been
prepared as not available to retail in EEA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236
Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Les om ansvar og rettigheter.