Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446442
Dato/tid 14.03.2018 09:00
Utsteder Blaker Sparebank
UtstederID BLSB
Instrument
Marked ABM
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Årsrapport 2017
Tekst
Året 2017 ble preget av konsolidering og normalisering av driftsbildet etter mange tiltak som ble gjennomført i 2016. Banken fikk et resultat etter tap og skattekostnader på kr 12,7 mill. Netto tapsføringer ble redusert fra kr 19,5 mill til kr 0,8 mill. Ved utgangen av året hadde banken en netto ansvarlig kapital på kr 256 mill hvorav ren kjernekapital utgjorde kr 201mill. Risikovektet balanse ble redusert med kr 10,7 mill til kr 1 255 mill. Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av året 16,05 %, opp fra 15,76 % i 2016. Kjernekapital og total kapitaldekning var beregnet til 20,4 %. Banken har en tilfredsstillende kapitalsituasjon, og kapitaldekningen er over styrets kapitalmål.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til CFO Fred Gornitshni på telefon 90029284, eller epost fg@blakersparebank.no

Les om ansvar og rettigheter.