Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446441
Dato/tid 14.03.2018 09:00
Utsteder Sunndal Sparebank
UtstederID SUNSB-ME
Instrument
Marked ABM,MM
Kategori PROSPEKT / OPPTAKSDOKUMENT
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Opptaksdokument for Sunndal Sparebank - Merkur Market
Tekst
Opptaksdokument for Sunndal Sparebank - Merkur Market 

Vedlagte opptaksdokument er utarbeidet av Sunndal Sparebank i forbindelse med at bankens egenkapitalbevis skal tas opp til handel på Merkur Market den 15. mars 2018. Opptaksdokumentet er kontrollert av Oslo Børs, og inneholder en nærmere beskrivelse av banken og dens virksomhet.

Norne Securites AS har vært engasjert som Merkur-rådgiver for Sunndal Sparebank, mens Advokatfirmaet Selmer DA har vært juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner: 
Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 975 88 471 og e-post je@sunndal-sparebank.no 

Les om ansvar og rettigheter.