Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446438
Dato/tid 14.03.2018 08:00
Utsteder SpareBank 1 Nordvest
UtstederID SNOR
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel SpareBank 1 Nordvest: Meldepliktig handel
Tekst
Den 13. mars 2018 kjøpte følgende primærinnsider egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest:   

Olav Rugset, juridisk direktør, 350 egenkapitalbevis til kurs NOK 112,00. Etter dette kjøpet eier Olav Rugset 1 546 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest. Deler av kjøpet er gjort i sammenheng med bankens godtgjørelsesordning for 2017.
 
Kristiansund, 14. mars 2018


Kontaktpersoner:
Finansdirektør Steinar Sogn, tlf.: 906 16 167
Økonomisjef Lars Naalsund, tlf 901 11 866


 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les om ansvar og rettigheter.