Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446424
Dato/tid 13.03.2018 16:43
Utsteder Romsdal Sparebank
UtstederID ROMSB
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån
Tekst
Romsdal Sparebank (Banken) viser til børsmelding av 12. mars 2018.

Banken har utstedt et evigvarende fondsobligasjonslån på NOK 35 millioner, med kupongrente 3 måneders NIBOR + 3,70 prosentpoeng p.a. Lånet har en innløsningsrett for utsteder etter 5 år forutsatt Finanstilsynets godkjennelse. Innbetalingsdato er 21. mars 2018. Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

SpareBank 1 Markets har tilrettelagt lånet.

Forstanderskapet i Romsdal Sparebank og Finanstilsynet har godkjent låneopptaket.

Kontaktperson i Romsdal Sparebank:
Odd Kjetil Sørgaard, Administrerende banksjef, 
Telefon: 994 942 00

Les om ansvar og rettigheter.