Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446420
Dato/tid 13.03.2018 16:30
Utsteder Finanstilsynet
UtstederID FT
Instrument
Marked OB
Kategori MELDING FRA FINANSTILSYNET
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Vurdering av børsmelding - Oceanteam ASA
Tekst
Finanstilsynet har vurdert Oceanteam ASAs børsmelding til Oslo Børs 24. februar 2018 kl. 10:38.

Finanstilsynet kan ikke se at opplysningene gitt i nevnte melding gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske situasjon. Tvert imot er den finansielle informasjonen som er gitt mangelfull og vil kunne gi investorer og andre interesserte parter villedende signaler.

Finanstilsynet forutsetter at vurderingene uttrykt i brevet fullt ut hensyntas ved utstedelse av foretakets årsregnskap for 2017. 

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Christian Falkenberg Kjøde, seksjonsleder, 
telefon 22 93 99 46, 
Mobil 90 94 79 14.

Les om ansvar og rettigheter.