Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446414
Dato/tid 13.03.2018 15:38
Utsteder Haltdalen Sparebank
UtstederID HDSB
Instrument
Marked ABM
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Haltdalen Sparebank - Resultat av førstegangsemisjon av egenkapitalbevis
Tekst
Det vises til prospekt datert 14. februar 2018 og tidligere børsmeldinger vedrørende førstegangsemisjon av 300 000 egenkapitalbevis i Haltdalen Sparebank til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis.

Tegningsperioden i emisjonen i Haltdalen Sparebank ble avsluttet 9. mars 2018 kl. 15:00, og styret har i dag vedtatt endelig tildeling i emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 14. februar 2018. Det vil bli utstedt 300 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, og Haltdalen Sparebank etablerer dermed eierandelskapital med NOK 30 000 000

Melding om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende beløpet som skal betales av den enkelte tegner forventes å bli sendt ut i morgen.

Dato for belastning av konto/betalingsfristen for de nye egenkapitalbevisene er 14. mars 2018.

Kapitalforhøyelsen forventes å være registrert i Foretaksregisteret rundt 23. mars 2018 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til VPS-kontoen til tegnerne.

Norne Securities er tilrettelegger for emisjonen. Arntzen De Besche Advokatfirma Trondheim AS er juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Banksjef Berit Aas Aune, tlf 920 93120

Les om ansvar og rettigheter.