Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446409
Dato/tid 13.03.2018 14:42
Utsteder Bergen Kommune
UtstederID BEKO
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - BEKO07 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 14.03.2018
Tekst
Oslo Børs - BEKO07 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 14.03.2018
 
Lånets navn / Issue name: Bergen komm 18/22 FRN
Ticker: BEKO07
Instrument ID: 1303907
ISIN: NO0010818305
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 750 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 06.03.2018
Forfallsdato / Maturity date: 07.03.2022
Kupongrente / Coupon rate: 1,3259 % p.a. (3M NIBOR + 0,2959 %)
Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues
Tilretteleggere / Managers:  Nordea Bank AB (publ), Norwegian Branch
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Other Public bond
Godkjent lånedokument tilgjengelig på / Approved loan document available on: 
http://www.oslobors.no
http://www.bergen.kommune.no

Les om ansvar og rettigheter.