Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 446034
Dato/tid 08.03.2018 10:50
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Kjøp av egne aksjer
Tekst
Bouvet ASA har den 08.03.2018 kjøpt 30.000 egne aksjer til en 
gjennomsnittlig pris på 216,00 kroner per aksje.

Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 97.053 aksjer.  
Transaksjonen er gjennomført som et ledd i aksjekjøpsprogrammet 
for selskapets ansatte og er basert på fullmakt gitt av ordinær 
generalforsamling avholdt 23. mai 2017.

Les om ansvar og rettigheter.