Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444522
Dato/tid 16.02.2018 07:01
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Bouvet ASA
Tekst
Utbyttebeløp: 8,50 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 24. mai 2018
Ex-dato: 25. mai 2018
Record date (eierregisterdato): 28. mai 2018
Betalingsdato: 5. juni 2018
Vedtaksdato: 24. mai 2018

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Les om ansvar og rettigheter.