Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444185
Dato/tid 13.02.2018 18:00
Utsteder Bien Sparebank ASA
UtstederID SBBIG
Instrument
Marked ABM
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Bien Sparebank ASA resultat for 2017
Tekst
Bien Sparebank ASA oppnådde i 2017 et resultat av ordinær drift på kr 24,0 mill, en reduksjon på kr 5,8 mill sammenlignet med 2016. Dette tilsvarer 0,62 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og gir en egenkapitalavkastning på 8,4 %. Ekstraordinære kostander i forbindelse med flytting utgjør ca. kr 4 mill. Resultatet danner et godt grunnlag for videre realisering av bankens strategi. 

Totalt utlån til kunder inkludert Eika Boligkreditt AS (EBK) utgjør kr 4.263 mill, som tilsvarer en årsvekst på 10,6 %, mot 9,7% i 2016. 

Gjennom året har innskuddene økt med kr 212 mill til kr 2.645 mill, tilsvarende 8,7 %. Innskuddsdekningen i banken endte på 79,3 %.
  
For regnskapsåret 2017 foreslår styret et utbytte på kr 9,0 mill som utgjør 37,5 % av årsresultatet. Den øvrige del av årsoverskuddet på kr 15 mill foreslås tilført egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Ved utgangen av året gir dette en bokført egenkapital på kr 330 mill. 

Kapitaldekning og kjernekapitaldekning er beregnet til henholdsvis 21,2 % og 19,1 %, mens ren kjernekapital var 17,6 %. 

Fullstendig årsrapport for 2017 blir kunngjort etter 
generalforsamlingen som avholdes 13. mars 2018. 

Les om ansvar og rettigheter.