Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444183
Dato/tid 13.02.2018 17:29
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Share buyback
Tekst
Telenor has on 13 February 2018 purchased 80,000 own shares at an average price of NOK 175.53 per share. After this transaction, Telenor owns a total of 12,706,526 own shares.

The transaction is part of the share buyback programme announced by Telenor on 17 July 2017. For further information about the share buyback programme Telenor refers to the Oslo Stock Exchange notifications made on 17 July and 30 August 2017 (available from www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.