Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444182
Dato/tid 13.02.2018 17:29
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Telenor kjøpte 13. februar 2018 80.000 egne aksjer til snittkurs 175,53 kroner, og eier etter dette 12.706.526 egne aksjer. 

Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, som offentliggjort av Telenor 17. juli 2017. For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til børsmeldinger 17. juli og 30. august 2017 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.