Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444179
Dato/tid 13.02.2018 17:13
Utsteder Grieg Seafood ASA
UtstederID GSF
Instrument
Marked OB
Kategori IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Grieg Seafood ASA: Pressemelding
Tekst
Ocean Quality AS ("Ocean Quality"), som er salgsselskapet for Grieg Seafood ASA og Bremnes Seashore AS, har mottatt et vedtak fra Mattilsynet som innebærer at Ocean Quality er utestengt fra eksport til Kina med bakgrunn i at det ved slik eksport er gitt uriktig informasjon til Mattilsynet. Det vises til pressemelding fra Ocean Quality av i dag (vedlagt).

Aksjene i Ocean Quality eies 60 % av Grieg Seafood ASA og 40 % av Bremnes Fryseri AS.

Det presiseres at denne saken kun gjelder laks fra Norge. Dette betyr at Ocean Quality fortsatt kan selge GSF sin fisk fra BC og UK inn til Kina.

Kontaktinformasjon
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441 
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

Les om ansvar og rettigheter.