Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444177
Dato/tid 13.02.2018 16:50
Utsteder DNB ASA
UtstederID DNB
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Den 13. februar 2018 kjøpte DNB ASA 395.000 egne aksjer til en snittkurs på 157,0664 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 14.370.102  egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 1. februar 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 8,1 millioner aksjer, hvor opp til ca. 5,4 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB ASA til børsmelding av 1. februar 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.