Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444176
Dato/tid 13.02.2018 16:48
Utsteder Stolt-Nielsen Limited
UtstederID SNI
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel SNI buy back
Tekst
On February 13, 2018, Stolt-Nielsen Limited purchased 10,940 of its common shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 99.2808. The shares were purchased in accordance with the buy-back programme announced on February 7, 2018.

After these transactions Stolt-Nielsen Limited holds 9,205,639 own shares, representing 14.35% of the issued Common Shares.

Les om ansvar og rettigheter.