Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444174
Dato/tid 13.02.2018 16:45
Utsteder Kongsberg Gruppen ASA
UtstederID KOG
Instrument KOG
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel
Tekst
Kongsberg Gruppen ASA har i dag, 13. februar 2018, kjøpt 15.000 aksjer i eget selskap til gjennomsnittlig kurs NOK 170,2710 i forbindelse med et aksjeprogram for alle ansatte og et langtidsincentivprogram for konsernledelsen. Etter kjøpet eier selskapet 51.661 KONGSBERG-aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.