Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444168
Dato/tid 13.02.2018 16:01
Utsteder TrønderEnergi AS
UtstederID TROEN
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel TrønderEnergi AS: Vellykket utstedelse av to obligasjonslån
Tekst
TrønderEnergi AS viser til børsmelding sendt 26.01.2018, og har i dag utstedt to obligasjonslån. 

Et 5 års lån som forfaller i 2023 med flytende rente, kupong tilsvarende 3 måneders NIBOR + 0,68 %. Totalt volum utstedt er NOK 500 millioner. 

Et 6 års lån som forfaller i 2024 med en årlig kupong på 2,55% p.a. Totalt volum utstedt NOK 300 millioner.

Oppgjørsdato for begge lånene er 22.02.2018.

TrønderEnergi AS har kjøpt NOK 50 millioner i TROEN16 (NO0010714900) på 3 måneders NIBOR + 0,31 % med oppgjør 22.02.2018.

SpareBank 1 Markets var tilrettelegger av transaksjonene.

Trondheim 13.02.2018
Kontaktperson i TrønderEnergi AS:
Hans Petter Wenngren, finanssjef, telefon: 958 74 278

Les om ansvar og rettigheter.