Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444167
Dato/tid 13.02.2018 16:01
Utsteder Aasen Sparebank
UtstederID AASB-ME
Instrument AASB-ME
Marked MM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Forslag til utbytte Aasen Sparebank
Tekst
«Styret i Aasen Sparebank har den 13.02.2018 vedtatt å 
fremme et forslag til Generalforsamling om utbytte for 
2017. Forslaget er på kr 8,00 pr EK-bevis, og det er 
avsatt til 1.013.913 EK-bevis.
Utbytte utbetales den 16.03.2018, og EK-bevisene 
handles eksklusive fra 02.03.2018.»

Les om ansvar og rettigheter.