Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444163
Dato/tid 13.02.2018 15:35
Utsteder Citycon Treasury B.V.
UtstederID CITYT
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Citycon Oyj: Managers' Transactions
Tekst
CITYCON OYJ   Managers' Transactions   13 February 2018 at 16:35 hrs
Person subject to the notification requirement: Arnold de Haan, Member of the
Board

Issuer: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Notification type: initial notification
Reference number: 549300P8N0P6KDGTJ206_20180213062411_4

Transaction
Date: 9 February 2018
Venue: Off-Exchange Transactions (XOFF)
Nature of the transaction: other
Arnold de Haan has received dividend as Citycon Oyj shares, CTY1S.

Instrument
share (CTY1S)
ISIN Code: FI0009002471

Transaction details
(1): volume: 100,000, unit price: 1.91000 EUR

Aggregated transactions
total volume: 100,000
volume weighted average price: 1.91000 EUR

Managers' current total shareholdings can be found on the company's webpage:
citycon.com/managers-holdings-shares (http://www.citycon.com/managers-holdings
-shares).

CITYCON OYJ

Further information:
Mikko Pohjala
Head of Investor Relations
Tel. +358 40 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Les om ansvar og rettigheter.