Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 444016
Dato/tid 12.02.2018 12:37
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Invitasjon til presentasjon av fjerde kvartal 2017
Tekst
Bouvet ASA vil offentliggjøre selskapets resultater 
for fjerde kvartal 2017 og foreløpige 
regnskapstall for 2017 fredag 16. februar. Vi 
inviterer investorer, analytikere og media til å 
delta på Bouvets resultatpresentasjon. 

Dato: 16. februar 2018
Tidspunkt: 08:30 
Sted: Bouvet, Sørkedalsveien 8, Oslo

Språk: Norsk

Komplett rapport og presentasjon vil bli gjort 
tilgjengelig på www.bouvet.no/investor og 
www.newsweb.no

Les om ansvar og rettigheter.