Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 443583
Dato/tid 06.02.2018 16:33
Utsteder Axactor AB (publ)
UtstederID AXA
Instrument
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Flagging
Tekst
Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning  har kjøpt  3 500 000 aksjer i Axactor AB 6.Feb 2018. 

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning eier 
79 065 731 aksjer  i selskapet etter dagens kjøp, tilsvarende 5,21% av utestående aksjer.  


Alfred Berg Kapitalforvaltning

Les om ansvar og rettigheter.