Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 442345
Dato/tid 12.01.2018 18:04
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Share buyback
Tekst
Telenor has on 12 January 2018 purchased 100,000 own shares at an average price of NOK 185.85 per share. After this transaction, Telenor owns a total of 9,388,867 own shares.

The transaction is part of the share buyback programme announced by Telenor on 17 July 2017. 
For further information about the share buyback programme Telenor refers to the Oslo Stock Exchange notifications made on 17 July and 30 August 2017 (available from www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.