Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 442343
Dato/tid 12.01.2018 16:56
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On January 12, 2018, Opera Software ASA purchased 45,000 of its own shares according to its share buyback program. The shares were purchased at an average price of NOK 24.9459 per share. Following this transaction, Opera Software ASA owns 8,845,000 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.