Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 442333
Dato/tid 12.01.2018 15:23
Utsteder Oslo Børs
UtstederID -
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - TIZ02 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.01.2018
Tekst
Oslo Børs - TIZ02 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.01.2018
 
Lånets navn / Issue name: TiZir Ltd 17/22 9,50% USD C
Ticker: TIZ02
Instrument ID: 1303796
ISIN: NO0010801095
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: UK
Handelsvaluta / Trading currency: USD
Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, lukket lån / limited issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 19.07.2017
Forfallsdato / Maturity date: 19.07.2022
Kupongrente / Coupon rate: 9,5 % p.a.
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial
Tilretteleggere / Managers:  ABG Sundal Collier ASA, Pareto Securities AS, SpareBank 1 SR-Bank Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: 
http://www.oslobors.no 
http://www.tizir.co.uk

Les om ansvar og rettigheter.