Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 442326
Dato/tid 12.01.2018 14:25
Utsteder Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA
UtstederID WWL
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån
Tekst
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010807373.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Les om ansvar og rettigheter.