Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 442323
Dato/tid 12.01.2018 13:58
Utsteder Statnett SF
UtstederID STANE
Instrument
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Statnett SF - Emisjon av sertifikatlån
Tekst
Statnett SF har emittert et sertifikatlån på NOK 700 
millioner med forfall 16. april 2018, kupong 0,80%

Statnett SF

Oslo, 12. januar 2018

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Statnett SF
Finansdirektør Petter Erevik
Tlf: +47 952 82 840  

Les om ansvar og rettigheter.