Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 441573
Dato/tid 27.12.2017 08:48
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Statoil har fornyet to viktige og langsiktige avtaler med Bouvet
Tekst
Statoil har fornyet de to største avtalene med Bouvet, hvorav den ene er innen IT-systemutvikling, forvaltning, rådgivning og ulike supporttjenester. Den andre avtalen er knyttet til Statoil sitt kvalitetsstyringssystem, hvor Bouvet leverer Business Process Services, rådgivning, teknisk IT-støtte og ulike supporttjenester.

Avtalene har en varighet på henholdsvis inntil 10 og 6 år, med betydelig volum og verdi.

- Dette er to store og viktige avtaler for Bouvet som befester vårt tette og gode samarbeid med Statoil. Vi er svært stolte og ydmyke over den tilliten Statoil har vist oss og ser frem til spennende og verdiskapende leveranser. Avtalene er også meget viktige for den videre utviklingen av Bouvet, sier administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet ASA.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap med over 1200 ansatte som leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning. Selskapet er notert på Oslo børs.

For mer informasjon, kontakt:
Sverre Hurum, Administrerende direktør, telefon: 91 35 00 47. e-post: sverre.hurum@bouvet.no
Bjarte Gudmundsen, Regiondirektør, telefon 91 59 53 49,  e-post: bjarte.gudmundsen@bouvet.no

Les om ansvar og rettigheter.