Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 440698
Dato/tid 13.12.2017 17:28
Utsteder Solvang ASA
UtstederID SOLV
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Meldepliktig handel og mottatte aksepter i det frivillige tilbudet på Solvang ASA
Tekst
Det vises til meldinger den 13., 28. og 29. november 2017 vedrørende Unity Invest AS' ("Unity Invest") frivillig tilbud ("Tilbudet") på alle utstedte aksjer i Solvang ASA ("Solvang").

Unity Invest har 13.12.2017 mottatt aksepter for 35.598 aksjer i Solvang (som representerer 0,14 % av aksjene og stemmene i Solvang) til tilbudsprisen på NOK 30 per aksje. Totalt har Unity Invest mottatt aksepter for 998.213 aksjer i Solvang (som representerer 4,05% av aksjene og stemmene i Solvang).

Unity Invest er en nærstående part til AS Clipper som eier 6.531.513 aksjer i Solvang (som representerer 26,49% av aksjene og stemmene i Solvang). AS Clipper er representert i styret i Solvang ved Michael Steensland-Brun (styreleder). AS Clipper og dets konsoliderte parter har en beholdning på 16.663.087 aksjer i Solvang (som representerer 67,59% av aksjene og stemmene i Solvang). 

Unity Invest vil, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, erverve 19.880.365 aksjer i Solvang (som representerer 80,64 % av aksjene og stemmene i Solvang) som er eid av Konsortiet (som definert i meldingen den 13. november 2017). Unity Invest vil følgelig, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, eie 20.878.578 aksjer i Solvang (som representerer 84,69% av aksjene og stemmene i Solvang).

Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at visse vilkår er oppfylt eller frafalt av Unity Invest, som nærmere redegjort for i tilbudsdokumentet datert 28. november 2017, herunder, men ikke begrenset til, aksept fra aksjonærer for aksjer som representerer (sett sammen med aksjer som skal erverves fra Konsortiet) mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Solvang. 

Oslo, 13.12.2017

Unity Invest AS

Les om ansvar og rettigheter.