Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 440307
Dato/tid 07.12.2017 14:19
Utsteder Brage Finans AS
UtstederID BRFI
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Brage Finans utvider BRFI16 og BRFI17
Tekst
Brage Finans utvider ISIN NO0010790744 FRN Brage 
Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2019 med NOK 
25.000.000, innbetalingsdato 11.12.17. Nytt 
utestående volum NOK 600.000.000 av total ramme på NOK 
600.000.000.

Brage Finans utvider ISIN NO0010804305 FRN Brage 
Finans AS åpent obligasjonslån 2017/2019 med NOK 
45.000.000, innbetalingsdato 11.12.17. Nytt 
utestående volum NOK 600.000.000 av total ramme på NOK 
600.000.000.


Tilrettelegger er Swedbank

Les om ansvar og rettigheter.