Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 440139
Dato/tid 05.12.2017 18:41
Utsteder Melhus Sparebank
UtstederID MELG
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Endelig resultat av reparasjonsemisjonen
Tekst
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE SECURITIES LAW.

Styret i Melhus Sparebank vedtok i dag, 5. desember 2017, tildeling i reparasjonsemisjonen der tegningsperioden utløp i går 4. desember kl. 16.30, norsk tid. Tildelingen er gjennomført i tråd med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 16. november 2017. 

I reparasjonsemisjonen ble det tegnet og tildelt totalt 213 675 egenkapitalbevis. Tegningskurs er NOK 117 og pålydende er NOK 100 per egenkapitalbevis.

Totalt brutto emisjonsproveny for reparasjonsemisjonen utgjør dermed ca. NOK 25 millioner. Samlet brutto emisjonsproveny fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen vil følgelig være omlag NOK 55 millioner.

Det vil bli sendt ut brev til hver enkelt tegner om tildeling av nye egenkapitalbevis og det tilhørende tegningsbeløpet som skal betales for egenkapitalbevisene i dag 5. desember 2017. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 6. desember 2017 og betaling skal foretas i henhold til betalingsprosedyrer beskrevet i prospektet.
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Forutsatt full innbetaling, forventes det at slik registrering vil skje omkring 11. desember 2017. 
Så snart kapitalforhøyelsene er registrert i Foretaksregisteret vil de nye egenkapitalbevisene bli overført til VPS-kontoen til hver enkelt tegner, forutsatt at fullstendig innbetaling fra den enkelte tegner er mottatt. Levering av de nye egenkapitalbevisene forventes å skje omkring 12. desember 2017, og det forventes at de nye egenkapitalbevisene vil bli notert på Oslo Børs fra og med omkring 12. desember 2017.

Swedbank Norge var tilrettelegger i den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen og Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som juridisk rådgiver for banken.

Det vises for øvrig til prospektet for ytterligere informasjon om den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen.
For ytterligere informasjon kontakt:
Banksjef Ragnar Torland, tlf 406 34 049

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.