Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 439896
Dato/tid 30.11.2017 17:05
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On November 30, 2017, Opera Software ASA purchased 250,000 of its own shares according to its share buyback program. The shares were purchased at an average price of NOK 22.5312 per share. Following this transaction, Opera Software ASA owns 7,825,000 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.