Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 439780
Dato/tid 29.11.2017 16:43
Utsteder Otello Corporation ASA
UtstederID OTELLO
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On November 29, 2017, Opera Software ASA purchased 25,000 of its own shares according to its share buyback program. The shares were purchased at an average price of NOK 22.7587 per share. Following this transaction, Opera Software ASA owns 7,575,000 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.