Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 439130
Dato/tid 21.11.2017 08:45
Utsteder Norway Royal Salmon ASA
UtstederID NRS
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Norway Royal Salmon ASA: Oppdatering av børsmelding fra 14. november 2017
Tekst


NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord i Finnmark, som er nabolokaliteter og i
samdrift med lokaliteten Store Kvalfjord. Samlet i driftsområdet, inkludert
Store Kvalfjord, er det 1,4 millioner fisk med en snittvekt på rundt 3 kg. NRS
har mottatt bekreftelse på ILA for lokalitet Store Kvalfjord. NRS avventer
bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA for
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. NRS har påbegynt uttak av fisk fra
driftsområdet. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er fortsatt
vanskelig å anslå og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en
oppdatert børsmelding.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 * Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449, charles.hostlund@salmon.no
 * Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411, ola.loe@salmon.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
  

Les om ansvar og rettigheter.