Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438699
Dato/tid 14.11.2017 18:29
Utsteder Spareskillingsbanken
UtstederID SPSK
Instrument
Marked ABM
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Spareskillingsbanken - Regnskap 3. kvartal 2017
Tekst
Styret i Spareskillingsbanken vedtok regnskapet pr 
30. september 2017 i styremøte den 14. november 2017.

Kontaktperson: Adm. banksjef Kenneth Engedal, tlf. 48 11 36 80

Les om ansvar og rettigheter.