Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438697
Dato/tid 14.11.2017 17:53
Utsteder SAS AB
UtstederID SAS
Instrument SAS NOK
Marked OB
Kategori FLAGGING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Flaggin
Tekst
Stiftelsen har på förfrågan av SAS lånat ut sina aktier i SAS för att underlätta leverans (s.k. settlement) av aktier till investerarna i den nyemission som styrelsen för SAS beslutat om. Ingen ersättning har utgått för aktielånet. Under mellantiden har stiftelsens flaggningspliktiga position i SAS tillfälligt ändrat karaktär (sammansättning), vilket föranlett ett flaggningsmeddelande från stiftelsen. När aktierna nu, sedan nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, återfåtts och positionens sammansättning återgått till hur den var före aktielånet, flaggas igen. Angivna procentsatser för stiftelsens innehav (aktier respektive röster) är beräknade med utgångspunkt i det nya totalantalet aktier och röster i SAS efter nyemissionen.

Les om ansvar og rettigheter.