Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 438694
Dato/tid 14.11.2017 17:15
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Telenor kjøpte 14. november 2017 41.158 egne aksjer til snittkurs 174,77 kroner, og eier etter dette 6.531.403 egne aksjer. 

Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, som offentliggjort av Telenor 17. juli 2017. Programmet omfatter kjøp av inntil 30 millioner egne aksjer, hvor rundt 13,8 millioner aksjer vil bli kjøpt i markedet. Resten vil bli kjøpt fra den Norske Stat ved Nærings- og fiskeridepartementet med en proporsjonal andel, slik at departementets eierandel i Telenor på 53,97 % forblir uendret. 

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til børsmeldinger 17. juli og 30. august 2017 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.